ประเทศที่น่าสนใจในการสมัครสอบชิงทุนศึกษา

ประเทศที่มีชื่อเสียงติดอันดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อสอบชิงทุน

*ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลกในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนัก และมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียน ประกอบกับมาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

*นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพสูงมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย มีความมั่นใจในตัวเอง และมีส่วนร่วมที่จะเรียนรู้เพื่อหาความรู้ตลอดไป การศึกษาของนิวซีแลนด์ เปิดทางให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนในระบบการศึกษาให้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

*อังกฤษ ระบบการศึกษามีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมายาวนาน มหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น และค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาต่างชาติ ถือว่าถูกกว่าทุนเรียนในบางประเทศ

*แคนาดา การศึกษาในระบบจะไม่ให้นักเรียนอยู่กับการเรียนจนมากเกินไป ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมต่อวัฒนธรรมหลากหลายในมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาคลายเครียด เสริมหลักการการออกกำลังกาย เรียกว่า กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย https://188bet-mobile.com หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ นักเรียนจึงสนุกกับการเรียน

*สหรัฐอเมริกา มีระบบการศึกษาและมาตรฐานที่ดี ไม่กดดันนักเรียนมากเกินไป ไม่จำกัดเพศ/อายุ และให้สิทธิเสรีภาพเต็มที่อย่างเท่าเทียมกัน

*จีน พัฒนาระบบการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก มีความคิดค้น[สร้างสรรค์: http://dailymotion.com นวัตกรรมเทคโนโลยี] มากมาย ส่งออกไปตีตลาดทั่วโลก มีแนวทางในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไกล

โอกาสในการรับทุนการศึกษา

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษาทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม
เราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การให้โอกาสทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร หลายคนคงมีความฝันในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ เพราะอาจขาดแคลนปัจจัยที่เป็นทุนทรัพย์ หรือความเหมาะสมทางด้านเวลา

เราจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะด้านภาษาของเยาวชนของเรา องค์กรของเราเป็นผู้ที่สนับสนุนในการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม และยังเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับทุน

สำหรับทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่เรามอบให้นั้น มีอยู่หลายทุนด้วยกัน ทั้งทุนทางด้านภาษาและวิชาการ เรามีทุนให้ศึกษาต่อในหลายประเทศหลายโปรแกรม เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส แอฟริกา จีน เกาหลี โดยผู้ที่ได้รับทุนนั้น จะได้เรียนเนื้อหาวิชาการเดียวกับเจ้าของประเทศ ได้เรียนภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างถ่องแท้ และได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในแต่ละวัน โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องวิชาการ แต่ยังเรียนรู้ในการเอาตัวรอด ฝึกความอดทน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทุนต่าง ๆ ของเรามีดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

3. ทุนการศึกษาสำหรับอุดมศึกษา

4. ทุนการศึกษาสำหรับฝึกวิชาชีพ โดยได้ทั้งฝึกงานและมีค่าตอบแทนให้

ทุนที่เราให้นั้น เป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

1. ต้องผ่านการทดสอบของทางองค์กร (ภาษา วิชาการ)

2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

3. ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ศึกษาอยู่

เรายังมีการจัดแคมป์ภาษา โดยมีหลายภาษา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เป็นค่ายทางภาษาที่แตกต่าง นอกจากจะได้ทักษะทางด้านภาษาแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมาย และยังช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านวัฒนธรรม สนุก และเพลิดเพลินกว่าการเรียนภาษาในห้องเรียน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับทุน เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และสังคมต่อไป