วัฒนธรรมและภาษา

วัฒนธรรมและภาษา

ทางสถาบันมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน บราซิล อิตาลี แอฟริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเรียนรู้ภาษา โดยพำนักอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องยื่นเจตจำนงต่อประเทศที่ตัวเองต้องการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและข้อมูลที่เลือกประเทศ ที่จะไปอย่างครบถ้วน

ทางหน่วยงานของเราได้จัดหาโรงเรียนสำหรับศึกษาต่อ เพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนของเรา นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน เช่น การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยพาไปดูสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น Museum ,Monument การจัด Outing trip หรือการออกค่ายาย และกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น งานกีฬาของโรงเรียน โดยการพักอาศัย นักเรียนทุนจะได้พักรวมอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และได้ใช้ภาษาอยู่เป็นประจำ โดยได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

โครงการที่เราจัดทำขึ้นมาได้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามประสบการ์ณและสิ่งที่ได้รับกับรุ่นพี่ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่ออิตาลีในปีก่อน ซึ่งผลจากการไปศึกษาต่อครั้งนี้ จะไม่ได้แค่ภาษา แต่ยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ความกล้า ความอดทน การรู้จักการแก้ปัญหา และฝึกการเป็นผู้นำ