ประเทศที่น่าสนใจในการสมัครสอบชิงทุนศึกษา

ประเทศที่มีชื่อเสียงติดอันดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อสอบชิงทุน

*ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลกในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนัก และมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียน ประกอบกับมาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

*นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพสูงมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย มีความมั่นใจในตัวเอง และมีส่วนร่วมที่จะเรียนรู้เพื่อหาความรู้ตลอดไป การศึกษาของนิวซีแลนด์ เปิดทางให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการสนับสนุนในระบบการศึกษาให้ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

*อังกฤษ ระบบการศึกษามีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมายาวนาน มหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น และค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักศึกษาต่างชาติ ถือว่าถูกกว่าทุนเรียนในบางประเทศ

*แคนาดา การศึกษาในระบบจะไม่ให้นักเรียนอยู่กับการเรียนจนมากเกินไป ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมต่อวัฒนธรรมหลากหลายในมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษาคลายเครียด เสริมหลักการการออกกำลังกาย เรียกว่า กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย https://188bet-mobile.com หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ นักเรียนจึงสนุกกับการเรียน

*สหรัฐอเมริกา มีระบบการศึกษาและมาตรฐานที่ดี ไม่กดดันนักเรียนมากเกินไป ไม่จำกัดเพศ/อายุ และให้สิทธิเสรีภาพเต็มที่อย่างเท่าเทียมกัน

*จีน พัฒนาระบบการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก มีความคิดค้น[สร้างสรรค์: http://dailymotion.com นวัตกรรมเทคโนโลยี] มากมาย ส่งออกไปตีตลาดทั่วโลก มีแนวทางในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไกล