ติดตามเพจเพื่อรับข่าวสาร

ติดตามรับทราบข่าวสารหรือกิจกรรมดี ๆ
เพื่อไม่พลาดโอกาสดี ๆ ที่ทางองค์กรมีทั้งกิจกรรมดี ๆ และข่าวสารต่าง ๆ มากมายให้กับผู้สนใจอยู่ตลอด เพียงแค่คุณกดติดตามข่าวสารจากทางเพจที่องค์กรมีให้ และคอยอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งข่าวสารการเปิดรับสมัครชิงทุนไปยังประเทศต่าง ๆ หรือกฎเกณฑ์ข้อระเบียบ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้สมัคร ทางเราจึงอยากขอเรียนเชิญให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือกดติดตาม เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ

ในปีที่ผ่าน ๆ มา ทางองค์กรได้มีกิจกรรมและการมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งการสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุน และการมอบทุนใหักับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไข การจัดการแข่งขันทดสอบ มีทั้งการทดสอบความรู้ทั้งในเชิงภาษา และความรู้รอบตัว หรือความรู้เชิงวิชาการ โดยเนื้้อหาและหลักเณฑ์การสอบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีสิทธิรับทุน

ในแต่ละปีนั้น กฎระเบียบและข้อบังคับของทุนศึกษาต่อต่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศที่จะไปศึกษาต่อ หรือการจัดกิจกรรมดี ๆ ต่าง ๆ เพื่อมอบความรู้และประสบการณ์ก่อนการเดินทาง และการอบรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในด้านภาษา และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ซึ่่งเราจะคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจอยู่เสมอ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ก่อนใคร เพียงแค่กดติดตามเพจเพื่อรับทราบข่าวสารดี ๆ จากทางเรา เพื่อรับโอกาสในการได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ