วัฒนธรรมและภาษา

วัฒนธรรมและภาษา

ทางสถาบันมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน บราซิล อิตาลี แอฟริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเรียนรู้ภาษา โดยพำนักอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องยื่นเจตจำนงต่อประเทศที่ตัวเองต้องการไปศึกษา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและข้อมูลที่เลือกประเทศ ที่จะไปอย่างครบถ้วน

โพสต์รูปภาพ วัฒนธรรมและภาษา - วัฒนธรรมและภาษา

ทางหน่วยงานของเราได้จัดหาโรงเรียนสำหรับศึกษาต่อ เพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนของเรา นอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน เช่น การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยพาไปดูสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น Museum ,Monument การจัด Outing trip หรือการออกค่ายาย และกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น งานกีฬาของโรงเรียน โดยการพักอาศัย นักเรียนทุนจะได้พักรวมอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และได้ใช้ภาษาอยู่เป็นประจำ โดยได้ใกล้ชิดและเรียนรู้การเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

โพสต์รูปภาพ วัฒนธรรมและภาษา วัฒนธรรมและภาษา - วัฒนธรรมและภาษา

โครงการที่เราจัดทำขึ้นมาได้เป็นที่ยอมรับ โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามประสบการ์ณและสิ่งที่ได้รับกับรุ่นพี่ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่ออิตาลีในปีก่อน ซึ่งผลจากการไปศึกษาต่อครั้งนี้ จะไม่ได้แค่ภาษา แต่ยังเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ความกล้า ความอดทน การรู้จักการแก้ปัญหา และฝึกการเป็นผู้นำ

โอกาสในการรับทุนการศึกษา

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษาทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม
เราเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การให้โอกาสทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคคลากร หลายคนคงมีความฝันในการศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ เพราะอาจขาดแคลนปัจจัยที่เป็นทุนทรัพย์ หรือความเหมาะสมทางด้านเวลา

เราจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะด้านภาษาของเยาวชนของเรา องค์กรของเราเป็นผู้ที่สนับสนุนในการจัดหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม และยังเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับทุน

สำหรับทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่เรามอบให้นั้น มีอยู่หลายทุนด้วยกัน ทั้งทุนทางด้านภาษาและวิชาการ เรามีทุนให้ศึกษาต่อในหลายประเทศหลายโปรแกรม เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส แอฟริกา จีน เกาหลี โดยผู้ที่ได้รับทุนนั้น จะได้เรียนเนื้อหาวิชาการเดียวกับเจ้าของประเทศ ได้เรียนภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างถ่องแท้ และได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในแต่ละวัน โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องวิชาการ แต่ยังเรียนรู้ในการเอาตัวรอด ฝึกความอดทน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

โพสต์รูปภาพ โอกาสในการรับทุนการศึกษา ทุนต่าง ๆ ของเรามีดังนี้ - โอกาสในการรับทุนการศึกษา

ทุนต่าง ๆ ของเรามีดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

3. ทุนการศึกษาสำหรับอุดมศึกษา

4. ทุนการศึกษาสำหรับฝึกวิชาชีพ โดยได้ทั้งฝึกงานและมีค่าตอบแทนให้

ทุนที่เราให้นั้น เป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

โพสต์รูปภาพ โอกาสในการรับทุนการศึกษา หลักเกณฑ์ในการให้ทุน - โอกาสในการรับทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

1. ต้องผ่านการทดสอบของทางองค์กร (ภาษา วิชาการ)

2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

3. ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ศึกษาอยู่

เรายังมีการจัดแคมป์ภาษา โดยมีหลายภาษา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เป็นค่ายทางภาษาที่แตกต่าง นอกจากจะได้ทักษะทางด้านภาษาแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ทำมากมาย และยังช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านวัฒนธรรม สนุก และเพลิดเพลินกว่าการเรียนภาษาในห้องเรียน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับทุน เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และสังคมต่อไป